Back to top

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży

Od 2013 roku współpracujemy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi realizując zajęcia dla młodzieży (głównie w wieku gimnazjalnym).

Najczęściej prowadzimy warsztaty:

  • integracyjno-rozwojowe: na "dobry klimat" w grupie, budujące zespół i motywujące do wspólnych działań,
  • tematyczne: o życiu codziennym i kulturze w czasie II wojny światowej, o specyfice wieku senioralnego, 
  • z zakresu edukacji obywatelskiej, związane z wolontariatem i animacją środowiska lokalnego.